VOORWAARDEN KERSTFOTO ACTIE 2019

Begin januari kiezen wij drie foto's. Deze foto's worden door ons beoordeeld op originaliteit, kerstgevoel, is het ontroerend en humor.

 • Foto's moeten geplaatst zijn op facebook of instagram voor 1 januari 2020.

 • De winnende foto's plaatsen wij op facebook en instagram. Ziet u zichzelf hierop terug dan bent u de winnaar.
 • De foto moet gemaakt zijn onder de kerstboog voor onze Bed & Breakfast.
 • U kunt uw prijs claimen door ons een bericht te sturen met hierin de originele foto.
 • Alle foto's die geplaatst worden op zowel facebook als instagram worden geacht vrij van rechten zijn en door ons vrij te gebruiken.
 • Om uw winnende overnachting te reserveren maakt u telefonisch een reservering.
 • Prijs is niet overdraagbaar aan derden.
 • Prijs is voor 2 personen in één kamer en geldig voor 1 overnachting.

 • De prijs is geldig tot 31 december 2020.

 • De overnachting is afhankelijk van beschikbaarheid

 • niet geldig op feestdagen

 • Toeristenbelasting is niet inbegrepen in de prijs.

 • Deze voorwaarden zijn "on top of" onze regulieren voorwaarden.
 • Over de uitslag doen wij geen uitspraken.
 • Familie, en medewerkers zijn uitgesloten van deelname.

TERMS AND CONDITIONS CHRISTMAS PROMOTION

At the beginning of January we will choose three photos. These photos are assessed by us on originality, Christmas feeling, it is moving and humor.

 • Photos must be posted on Facebook or instagram before January 1, 2020.
 • We place the winning photos on facebook and instagram. See yourself? You are the winner.
 • You can claim your prize by sending us a message with the original photo attached.
 • All photos posted on both Facebook and instagram are deemed to be free of rights and to be used freely by us.
 • The photo has to be maid under the mistletoe in front of the Bed & Breakfast.
 • To claim  your winning overnight stay, make a reservation by phone.
 • Prize is not transferable to third parties.
 • Price is for 2 people in one room and valid for 1 night.
 • The price is valid until December 31, 2020.
 • The overnight stay based on availability
 • not valid on public holidays
 • Tourist tax is not included in the price.
 • These conditions are "on top of" our regular conditions.
 • We do not make any statements about the result.
 • Family and employees are excluded from participation.